Nr 1117 / 20 IX

Wyniki lotu amerykańskiego z dnia 18 IX 1944

O. VI do L. dz. 8662/tjn/44 / Dnia 20 września 1944

 

Wyniki lotu amerykańskiego ze sprzętem

dla Warszawy 18 września 1944 r.

[Oprac. O. VI sztabu NW]

Startowało:

Fortece, każda po 12 zasobników – 110

Myśliwce w 2 grupach – ok. 120

Zawróciły z trasy: 3 fortece

Starty: 2 fortece

2 myśliwce

Razem: 4 samoloty

Ogółem zrzucono nad Warszawą około 1250 zasobników (każdy po ok. 100 kg sprzętu netto). W następującym stosunku:

Na Żoliborz ok. 200 zasobników

Na Śródmieście ok. 750 zasobników

Na Mokotów ok. 300 zasobników

Razem ok. 1250 zasobników

 

Według meldunków zebranych do dnia 20 września 1944 wyniki zrzutów były następujące:

1. Żoliborz: Zrzut chybiony, zasobniki lądowały w rej. Gór Szwedzkich na stanowiskach npla, ok. 4 km na zachód od celu.

2. Śródmieście: Środek rozrzutu na północny wschód od celu. Zasobniki odebrano w północnej części rejonu. Część zasobników, zapewne z tej grupy, lądowała w Wiśle i na Pradze.

3. Mokotów: Środek rozrzutu ok. 2 km na wschód od celu, zasobniki spadły na przedpolu własnych oddziałów. Zamierzona była operacja nocna dla ich odzyskania.

Dokładniejszych danych na razie brak.

Do chwili obecnej potwierdzono oficjalnie odbiór ok. 130 zasobników, tj. ponad 10% całości i ponad 17% zrzuconych na Śródmieście.

Oczekiwać należy, że odbiór znacznej ilości zasobników szczególnie z żywnością nie będzie nigdy oficjalnie potwierdzony, gdyż zostaną one natychmiast zużyte przez ludność. To samo dotyczy sprzętu, który spadł na rejony tylko słabo trzymane przez nieprzyjaciela, gdzie broń zostanie zapewne zabezpieczona.

Oczekiwać należy dalszych potwierdzeń odbioru, które powiększą liczbę zasobników dotąd kwitowanych.

Źródło: archiwum prywatne Piotra C. Śliwowskiego

Kontakt z PFN

©PFN2018