Wiadomość premiera Mikołajczyka do prezydenta Roosevelta z dnia 19 września 1944 r. w sprawie pomocy dla Warszawy

 

Do Prezydenta:

Proszę przyjąć, Panie Prezydencie, serdeczne podziękowania, które w imieniu ludności Warszawy mam zaszczyt Panu złożyć za bardzo efektywną pomoc udzieloną obrońcom stolicy Polski przez wspaniały lot Amerykańskich Sił Lotniczych. Panu zawdzięczamy, Panie Prezydencie, dokonanie z sukcesem tej operacji, którą jako Naczelny Dowódca Sił Wojskowych Stanów Zjednoczonych nakazał Pan przeprowadzić celem udzielenia pomocy powstańcom Warszawy walczącym samotnie od siedmiu tygodni przeciw Niemcom. Ten niezwykły przykład amerykańskiego zainteresowania i aktywnej pomocy walczącym o wolność pozostanie głęboko wryty w serca wszystkich Polaków. Podtrzymani namacalnym dowodem braterstwa broni Polacy w Warszawie i całej Polsce mocno wierzą, że w ich walce przeciw barbarzyńskiemu wrogowi niemieckiemu będą nadal otrzymywali, aż do ostatecznego zwycięstwa, pomoc aliantów i że ich rosnące potrzeby zaopatrzenia, a szczególnie żywności i leków będą w pełni zaspokojone.

Prosimy, Panie Prezydencie, o przekazanie wyrazów naszej wdzięczności, dowódcom i odważnym lotnikom, którzy z oddaniem i obowiązkowością podjęli tę niebezpieczną operację, jak również wyrazy gorącej sympatii narodu polskiego dla rodzin tych, którzy stracili życie we wspaniałym usiłowaniu niesienia potrzebnej pomocy ich polskim towarzyszom broni.

/-/ Stanisław Mikołajczyk

 

„Biuletyn Departamentu Stanu”, „The Department of State Bulletin”. Tom XI. Nr. 275, str. 350, 1.X.44

Źródło: archiwum prywatne Piotra C. Śliwowskiego

Kontakt z PFN

©PFN2018